MonumentenWerk Limburg

Monumentenwerk Limburg

Monumentenwerk Limburg is reeds jaren actief op de markt van restauratie van monumenten. Sedert medio 2016 als zelfstandige onderneming met Wim Knarren als directeur/eigenaar.

Visie

Monumentenwerk Limburg heeft een brede en uitgesproken visie op restauratie en koppelt deze aan het benutten van het beschikbaar potentieel van mensen die om welke reden dan ook als bouwvakker niet meer in aanmerking komen voor een baan in een hedendaags bouwbedrijf. Met name omdat deze vakmensen niet meer of onvoldoende kunnen voldoen aan de eisen die vanuit de reguliere bouwbranche worden gesteld.
Monumentenwerk Limburg beschouwt dit als een wezenlijk verlies voor de bouwbranche, met name voor de deelmarkt van restauratie van monumenten en ziet het als een uitdaging om deze ongewenste trend te doorbreken. Monumentenwerk Limburg stelt zich o.a. tot doel om deze groep van ervaringsdeskundige vaklieden met ervaring, passie en vakkennis een nieuwe op het lijf geschreven toekomst te geven.

Vakmensen en kwaliteit

De kwaliteiten van deze vakmensen koppelen aan het ambachtelijk restauratiewerk blijkt een gouden greep te zijn. Restauratie vraagt meer geduld, tijd, aandacht, expertise en vakmanschap, allemaal kwaliteiten waarover onze medewerkers in grote mate beschikken.
Het bouwteam van Monumentenwerk Limburg bestaat uit ervaren en deskundige vaklui die hun sporen ruim hebben verdiend in het restauratiewerk.

Actieve participatie via hanteren uitgangspunten Social Firm

Op basis van de uitgesproken visie en de daaraan gekoppelde manier van werken valt Monumentenwerk Limburg onder de noemer van Social Firm, met ingang van 01 april 2018 bekrachtigd door een PSO certificering (Prestatieladder Socialer Ondernemen TNO Nederland). Naar aanleiding van de invoering van de Europese richtlijnen voor aanbesteden is in de Gewijzigde aanbestedingswet van 1 juli 2016 gewezen op de extra kansen voor sociaal ondernemen. Steeds meer gemeenten en andere overheden in Nederland willen sociaal ondernemerschap stimuleren en de aanpassingen in de aanbestedingswetgeving als concreet instrument inzetten om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.

Contracteren van Social Firm Monumentenwerk Limburg

Door middel van het contracteren van Monumentenwerk Limburg kunnen opdrachtgevers invulling geven aan de “Social Return” paragraaf. Een nieuwe en concrete mogelijkheid om mensen daadwerkelijk opnieuw te laten participeren in het arbeidsproces. En met deze groep vakmensen hebben wij reeds diverse monumenten gerestaureerd voor gemeenten, stichtingen, particulieren en bedrijven. Een aantal hiervan staan op deze site nader toegelicht.

W.J.N ( Wim) Knarren
directeur