Bouw-mensen

‘Verbind onderwijs en praktijk, versterk je medewerkers, biedt perspectief en maak hen verliefd op het restauratievak’

Rene Mobers , directeur Bouwmensen Limburg. Begin 2015 ben ik in contact gekomen met Wim Knarren van Monumentenwerk Limburg.

Ik werd geraakt door zijn enthousiasme en al snel hebben Bouwmensen Limburg en Monumentenwerk Limburg de handen ineen geslagen om op het project Hoeve Rome gezamenlijk aan de slag te gaan. Monumentenwerk Limburg vanuit haar expertise in het restauratievak en het werk-leerbedrijf. Bouwmensen Limburg als opleidingsbedrijf  voor de bouwbranche en in deze als leverancier van leerlingen , welke op het project kunnen werken aan hun opleiding niveau 2/3 en in aanraking komen met het restauratievak

Restauratievakmanschap , wat in de toekomst binnen de provincie naar verwachting steeds meer gevraagd zal zijn en waarvoor momenteel weinig  leerlingen kiezen.
Het is uiteraard mogelijk om het project uit te voeren, conform de richtlijnen met inzet van leerlingen en mensen waarvan een groot gedeelte  in een werk-leertraject vanuit Monumentenwerk Limburg. Echter de ambitie van beide partijen ligt hoger. Kunnen we leerlingen daadwerkelijk interesseren voor een opleiding in de restauratie en kunnen we de medewerkers van Monumentenwerk Limburg meer laten leren dan enkel de werkervaring die ze gedurende het project opdoen?
Restauratie Opleidings Projecten ( ROP) worden dankzij de inspanning van de ROP coördinator  en stuurgroep steeds vaker ingevuld  met diverse leerlingen van de diverse opleidingsbedrijven]  en ROC’s. Door de vaak kort cyclische aard van de meeste projecten  komen leerlingen vaak maar kort in aanraking met de restauratiebranche. Door deze vaak maar korte kennismaking is het voor alle partijen niet voor de hand liggend  het uitstroomprofiel te wijzigen in restauratie. Kortom, te weinig echte restauratieleerlingen in opleiding.
Monumentenwerk Limburg, die zich uitsluitend richt op het restaureren biedt de mogelijkheid om leerlingen langer te laten proeven aan het restauratievak, waardoor er meer gevoel en liefde voor dit vak ontstaat. Deze aanpak biedt daadwerkelijk de mogelijkheid om een specialistische  opleiding te volgen op dit terrein.
Voor de medewerkers van Monumentenwerk Limburg geldt dat ze werkervaring opdoen op het project. Maar ook hier kan de praktijkervaring onderbouwd worden met een stuk theoretische  kennis. De lesstof van de MBO opleidingen op niveau 1t/m4 is modulair opgebouwd. Uiteraard heeft het daarom een meerwaarde dat er gezien de ervaringen die de kandidaten opdoen, een onderwijsondersteuning  plaats vindt op het project  met theorie on site aansluitend op de actuele ervaring van dat moment. Daarmee kunnen de kandidaten actuele kennis versterken  en mogelijk toewerken naar een daadwerkelijke opleiding , dan wel certificaten behalen waarmee de positie op de arbeidsmarkt in de toekomst alleen maar versterkt wordt.