Monumenten-wacht-limburg

‘Het vertrouwen in eigen kunnen groeide en het vakmanschap vorderde’

Geert van der Varst, directeur Monumentenwacht Limburg: ‘In het verleden heeft Monumentenwacht Limburg het klein religieus erfgoed binnen de provincie geïnventariseerd.

Lokale vrijwilligers onderhielden deze objecten. Hoewel zij bergen werk verzetten kwamen ze soms handen te kort. Ook kwam het voor dat bepaalde werkzaamheden hun kennis en kunde te boven gingen. Vanuit de provincie kregen wij toen de vraag na te denken hoe dat onderhoudsnetwerk kon worden versterkt. Daartoe hebben we een beetje gespiekt bij de buren. In Vlaanderen was een mobiele monumentenploeg werkzaam afkomstig uit de sociale werkvoorziening. De ploeg voerde opdrachten uit voor kerkbesturen, maar werd ook ingehuurd door aannemers.

‘Wij gingen ervan uit dat onze eigen sociale werkvoorziening én handjes kon leveren én al de nodige expertise in huis had – ze had immers bouwploegen aan het werk. Als wij daar kennis aan konden toevoegen, zou er een dekkend netwerk kunnen worden gevormd.
‘Tijdens een project dat drie jaar zou gaan duren maar dat uiteindelijk vier jaar in beslag heeft genomen, knapten medewerkers van de sociale werkvoorzieningsbedrijven honderden religieuze objecten in Limburg op. Dat ging van een likje verf tot het helemaal opnieuw opbouwen van kapellen. Opdrachtgevers waren kerkbesturen en gemeenten, de eigenaren. Monumentenwacht vervulde een coördinerende rol en was projectleider.
‘De medewerkers van de sociale werkvoorziening kregen ter plekke voorlichting. Op een begraafplaats bijvoorbeeld liet een natuursteenspecialist zien hoe het marmer van een grafmonument hersteld wordt. Bij een kapel deed een loodgieter voor hoe een leien dak in orde wordt gemaakt. Het geleerde brachten de medewerkers direct in de praktijk. Het vertrouwen in eigen kunnen groeide en het vakmanschap vorderde. “Dit hebben we toch maar mooi voor elkaar gekregen” was een veelgehoorde uitspraak. Op zondagen wandelden de mensen bij wijze van spreken met hun hele familie langs het kruis of de kapel die ze aan het opknappen waren.
‘MonumentenWerk Limburg is ontstaan vanuit de gedachte, dáár de kwaliteit halen waar die zit en verder professionaliseren. Wim Knarren de huidige directeur van Monumentenwerk Limburg heeft in de bovengeschetste ontwikkeling een belangrijke rol vervult. Zijn stap om Monumentenwerk te verzelfstandigen wordt door mij toegejuicht. Een sterke organisatie met brede deskundigheid op het gebied van restaureren met een schaalgrote die continuïteit en kwaliteit kan borgen is een aanwinst voor allen die het goed voor hebben met het behoud van ons mooie Limburgse erfgoed.