Parochiehuis Valkenburg
Parochiehuis Valkenburg

Het monumentale parochiehuis aan de Koningswinkelstraat in Valkenburg is verbouwd tot 9 wooneenheden voor stichting Radar. Monumentenwerk Limburg heeft in opdracht van aannemersbedrijf de Jong het gehele schilderwerk mogen uitvoeren .

Rijksmonument de Koekamp

Rijksmonument de Koekamp  is een monumentaal bakstenen landhuis  in Muntsergeleen. Het landhuis met aangrenzende stallen en dienstgebouwen liggend op een perceel van 3 hectare is gebouwd in de 18de eeuw.

Onlangs is dit schitterende object veranderd van eigenaar. Voor de winterperiode heeft Monumentenwerk Limburg een aantal werkzaamheden uitgevoerd vooruitlopend op de verbouwing die plaats zal vinden in 2024.

Vocht in het woonhuis werd veroorzaakt door lekkende hemelwaterafvoer in combinatie met een gecementeerde gevel. De problemen met binnendringend water zijn opgelost. De cementlaag op de muur van veldbrandstenen is verwijderd, kapotte stenen vervangen en de gehele muur op correcte wijze gevoegd. De Koekamp kan wat ons betreft de winter in.

De vergeten suikerfabriek van Waterval

Bij de afslag naar het gehucht Waterval neemt ziet aan de linkerzijde het grote witte gebouw staan. Dit zijn de restanten van de voormalige beetwortelsuikerfabriek  met de originele fabrieksgebouwen uit 1867 en 1868.

De nieuwe eigenaar heeft besloten de verbouwing voortvarend op te pakken en Monumentenwerk Limburg is gevraagd door aannemersbedrijf Adriaens om een deel van het werk in gezamenlijkheid uit te voeren.

Woonhuis in Spaubeek

Zelfs ondergetekende had het mis. Hier is geen sprake van een muur gebouwd met mergelstenen. In een ver verleden hebben de toenmalige bewoners besloten om de gemetselde muur van veldbrandstenen te voorzien van een stuclaag met profilering. Een goede schilder heeft een aantal jaren geleden met zijn kwast en penseel een niet van echt te onderscheiden mergel motief aangebracht. Monumentenwerk Limburg is gevraagd om een aantal scheuren in de stuclaag en ornamenten te repareren en onze schilder is erin geslaagd om deze reparatiestukken weer zo te schilderen dat het weer een geheel is zonder dat de hele gevel opnieuw is geschilderd. Het overige houtwerk heeft ook een lik verf gekregen.

Trapbordes Kasteel Meerssenhoven

Een trapbordes van kasteel Meerssenhoven

Meerssenhoven een goed bewaard gebleven kasteel in de buurt van Itteren/Maastricht.  Stammend uit de 13de en 14de eeuw vormt het gebouwencomplex  een groep van twaalf monumenten. Een van de eigenaren van een van de woongedeeltes van dit complex heeft Monumentenwerk Limburg verzocht het trapbordes te restaureren. Het trapbordes was verzakt en losgeraakt van de aangrenzende muur, met als gevolg waterindringing en nog meer verzakking. De medewerkers van Monumentenwerk Limburg hebben zoals het een goed restaurateur behoort gepoogd zo veel als mogelijk van het bestaande bordes te behouden. Zo zijn de treden hergebruikt, het hekwerk en een deel van het metselwerk. Onder de bestaande constructie is een fundering gelegd en het grootste gedeelte van het bordes is met hergebruik van de oorspronkelijke bouwelementen weer opgebouwd tot een veilige toegang voor de bewoners en bezoekers.

Oud-Urmond de voormalige havenstad tussen Maas en Julianakanaal

Oud-Urmond maakt onderdeel uit van de gemeente Stein is gelegen tussen het Julianakanaal en de Maas, was vroeger een havenplaats en is grotendeels gebouwd op een terp. Die op het hoogste niveau 41 meter boven nap is. De kern is beschermd dorpsgezicht . Veel van de monumentale panden die gebouwd zijn op de terp hebben keermuren. Bij een van de panden was de keermuur van zo’n meter dik uitgebroken. Goed is dan te zien dat alle bouwstoffen uit de omgeving en daarbuiten (zelfs mergel) zijn gebruikt bij de bouw ervan. Gezien het feit dat zo’n terp muur ook dienst doet als deel van de fundering is het goed dat deze optimaal is toegerust op haar taak. Na honderden jaren wil dit wel eens anders zijn. De medewerkers van Monumentenwerk Limburg hebben weer met de nodige deskundigheid en creativiteit de oude luister hersteld en de eigenaren kunnen weer met gerust hart genieten van hun schitterende pand op deze unieke plek.

Binnen schilderwerk

De schilders van Monumentenwerk Limburg voeren het hele jaar door schilders werkzaamheden uit voor diverse opdrachtgevers. Hierbij worden niet alleen monumenten voorzien van een nieuwe verflaag. Zowel nieuwbouw, restauratie als onderhouds schilderwerk wordt uitgevoerd. Dus schroom niet om Monumentenwerk Limburg te benaderen voor uw schilderwerk, ook als u niet in een monument woont.

Vliegerkruis Roggelseweg in Haelen in oude glorie hersteld

In de restauratie geldt de volgende stelregel; zoveel als mogelijk behouden. In het geval vliegerkruis Roggelseweg Haelen bleef dit helaas beperkt tot het aanwezige zink. De rest van het kruis is minutieus nagemaakt in de timmerwerkplaats. En om te voorkomen dat het kruis weer snel zal gaan rotten is gekozen voor het gebruik van eiken hout dat behandeld is met lijnolie. Dit kruis heeft een relatie met het nabijgelegen buitencentrum de Spar dat binnenkort haar 75 jarig bestaan viert. Bij het vliegerkruis links of rechtsaf ( afhankelijk van welke kant u komt).

Villa Canne, een parel in het zuidelijkste puntje van Maastricht

Wat kan werken ook fijn zijn. Een monumentale villa in een Engels Landschapspark gelegen aan de zuidelijke rand van Maastricht aan de grens met België. Wij hebben in opdracht van de eigenaar het schilderwerk het houtwerk mogen uitvoeren. Hierbij is ook een deel van het hout vervangen moeten worden. Verder is het betegelde bordes voor de villa gerestaureerd. Een hele uitdaging omdat een gedeelte van de tegels kapot waren en deze meer dan honderd jaar oude tegels niet meer te verkrijgen waren. We hebben het moeten doen met hetgeen er was. Het resultaat mag er volgens de opdrachtgevers zijn.

Kasteel de Thooren Maasniel

Kasteel de Thooren is een kasteel in Maasniel. Het kasteel is ontstaan uit een omgrachte woontoren , gesticht in de 14e eeuw, waaromheen geleidelijk een aantal bijgebouwen werden gegroepeerd. Een daarvan was het vroegere bakhuis dat na jaren dienst te hebben gedaan als opslagruimte toe was aan een ingrijpende restauratie.

De opdrachtgever en vele mensen uit Maasniel vinden dat het resultaat er mag zijn. Het voormalig bakhuis is geheel gerestaureerd zonder dat daarbij het monumentale karakter is verdwenen. Uiteindelijk hebben er ook nog restauratiewerkzaamheden plaats gevonden aan de monumentale tuinmuren.