Trapbordes Kasteel Meerssenhoven
Trapbordes Kasteel Meerssenhoven

Een trapbordes van kasteel Meerssenhoven

Meerssenhoven een goed bewaard gebleven kasteel in de buurt van Itteren/Maastricht.  Stammend uit de 13de en 14de eeuw vormt het gebouwencomplex  een groep van twaalf monumenten. Een van de eigenaren van een van de woongedeeltes van dit complex heeft Monumentenwerk Limburg verzocht het trapbordes te restaureren. Het trapbordes was verzakt en losgeraakt van de aangrenzende muur, met als gevolg waterindringing en nog meer verzakking. De medewerkers van Monumentenwerk Limburg hebben zoals het een goed restaurateur behoort gepoogd zo veel als mogelijk van het bestaande bordes te behouden. Zo zijn de treden hergebruikt, het hekwerk en een deel van het metselwerk. Onder de bestaande constructie is een fundering gelegd en het grootste gedeelte van het bordes is met hergebruik van de oorspronkelijke bouwelementen weer opgebouwd tot een veilige toegang voor de bewoners en bezoekers.

Oud-Urmond de voormalige havenstad tussen Maas en Julianakanaal

Oud-Urmond maakt onderdeel uit van de gemeente Stein is gelegen tussen het Julianakanaal en de Maas, was vroeger een havenplaats en is grotendeels gebouwd op een terp. Die op het hoogste niveau 41 meter boven nap is. De kern is beschermd dorpsgezicht . Veel van de monumentale panden die gebouwd zijn op de terp hebben keermuren. Bij een van de panden was de keermuur van zo’n meter dik uitgebroken. Goed is dan te zien dat alle bouwstoffen uit de omgeving en daarbuiten (zelfs mergel) zijn gebruikt bij de bouw ervan. Gezien het feit dat zo’n terp muur ook dienst doet als deel van de fundering is het goed dat deze optimaal is toegerust op haar taak. Na honderden jaren wil dit wel eens anders zijn. De medewerkers van Monumentenwerk Limburg hebben weer met de nodige deskundigheid en creativiteit de oude luister hersteld en de eigenaren kunnen weer met gerust hart genieten van hun schitterende pand op deze unieke plek.

Binnen schilderwerk

De schilders van Monumentenwerk Limburg voeren het hele jaar door schilders werkzaamheden uit voor diverse opdrachtgevers. Hierbij worden niet alleen monumenten voorzien van een nieuwe verflaag. Zowel nieuwbouw, restauratie als onderhouds schilderwerk wordt uitgevoerd. Dus schroom niet om Monumentenwerk Limburg te benaderen voor uw schilderwerk, ook als u niet in een monument woont.

Vliegerkruis Roggelseweg in Haelen in oude glorie hersteld

In de restauratie geldt de volgende stelregel; zoveel als mogelijk behouden. In het geval vliegerkruis Roggelseweg Haelen bleef dit helaas beperkt tot het aanwezige zink. De rest van het kruis is minutieus nagemaakt in de timmerwerkplaats. En om te voorkomen dat het kruis weer snel zal gaan rotten is gekozen voor het gebruik van eiken hout dat behandeld is met lijnolie. Dit kruis heeft een relatie met het nabijgelegen buitencentrum de Spar dat binnenkort haar 75 jarig bestaan viert. Bij het vliegerkruis links of rechtsaf ( afhankelijk van welke kant u komt).

Villa Canne, een parel in het zuidelijkste puntje van Maastricht

Wat kan werken ook fijn zijn. Een monumentale villa in een Engels Landschapspark gelegen aan de zuidelijke rand van Maastricht aan de grens met België. Wij hebben in opdracht van de eigenaar het schilderwerk het houtwerk mogen uitvoeren. Hierbij is ook een deel van het hout vervangen moeten worden. Verder is het betegelde bordes voor de villa gerestaureerd. Een hele uitdaging omdat een gedeelte van de tegels kapot waren en deze meer dan honderd jaar oude tegels niet meer te verkrijgen waren. We hebben het moeten doen met hetgeen er was. Het resultaat mag er volgens de opdrachtgevers zijn.

Kasteel de Thooren Maasniel

Kasteel de Thooren is een kasteel in Maasniel. Het kasteel is ontstaan uit een omgrachte woontoren , gesticht in de 14e eeuw, waaromheen geleidelijk een aantal bijgebouwen werden gegroepeerd. Een daarvan was het vroegere bakhuis dat na jaren dienst te hebben gedaan als opslagruimte toe was aan een ingrijpende restauratie.

De opdrachtgever en vele mensen uit Maasniel vinden dat het resultaat er mag zijn. Het voormalig bakhuis is geheel gerestaureerd zonder dat daarbij het monumentale karakter is verdwenen. Uiteindelijk hebben er ook nog restauratiewerkzaamheden plaats gevonden aan de monumentale tuinmuren.

Kruis Heereweg Landgraaf

En toen bestond het kruis op de Heereweg in Landgraaf uit dertien delen.

Tijdens de jaarwisseling was een van de vuurwerkslachtoffers het gietijzeren kruis aan de Heereweg in Landgraaf. Na een uitgebreide zoektocht vonden we 13 delen van het kruis in de aangrenzende groenvoorziening. De twee handen van de corpus werden echter niet gevonden.

Monumentenwerk Limburg verzorgt al jaren de inspectie en onderhoud van kruisen en kapellen in en voor de gemeente Landgraaf en kreeg opdracht om het gietijzeren kruis te herstellen. Dit is uiteindelijk gelukt inclusief het reproduceren van de twee ontbrekende handen.

Vakwerkboerderij in Cottessen

In het landschap van Cottessen ten zuidoosten van Epen , ligt een van de mooiste vakwerkboerderijen van Limburg. Deze boerderij is in 1999, samen met omliggende landerijen gekocht door stichting Limburgs Landschap.

Deze hebben ons verzocht een gevel van een van de schuren opnieuw te bekleden met hout. Verder zijn een aantal houten delen geschilderd en zijn er een aantal leem reparaties uitgevoerd.

Het is geen straf om in deze omgeving te mogen werken.

Het beeld van de heilige Barbarabeeld van Nieuwenhagen

De heilige Barbara , beschermheilige van de mijnwerkers  staat sinds 1955 in Landgraaf , eerst in het gazon  aan de Irenestraat en daarna op de huidige locatie bij de kerk aan de Rotscherweg, ook hier weer in het plantsoen.

Bij het maaien van het gras in het plantsoen ging het onlangs mis. De klepelmaaier raakte het beeld, waardoor de sokkel en het keramische beeld beschadigd werden. Het restaureren van een keramisch beeld van deze omvang  is niet makkelijk. Monumentenwerk Limburg heeft dan ook de hulp ingeroepen van Maria Stams zelf wonende te Landgraaf en zeer deskundig op het gebied van het maken en restaureren van keramische kunstwerken. De voet is voor 80% opnieuw opgemetseld en gevoegd.

De restauratie van dit beeld is in opdracht van de gemeente Landgraaf uitgevoerd. Monumentenwerk Limburg inspecteert ieder jaar de (onderhouds) toestand van alle kunstwerken in opdracht van de gemeente Landgraaf. Naast deze inspectie voeren we ook indien nodig onderhoudswerkzaamheden uit zodat de kunstwerken hun rol kunnen blijven vervullen als blikvanger in en verfraaien van onze openbare ruimte.

 

Bekijk afbeelding
De Proosdijhoeve Meerssen in een nieuw jasje

De bestuursdienst van de gemeente Meerssen is gevestigd in een van de overgebleven gebouwen van de Proosdij van Meerssen.  De proosdij van Meerssen was een instelling  die vanaf de middeleeuwen tot aan het eind van het ancien régime het bestuur en de rechtspraak uitoefende  over de bezittingen  van de proosdijkerk van Meerssen.

In opdracht van de gemeente Meerssen heeft Monumentenwerk Limburg de mergelmuur mogen restaureren. Een groot deel van de muren zijn opnieuw geschilderd . Verder is de monumentale poort en alle overige houtwerk opnieuw in de verf gezet. De hardstenen dorpel van de hoofdingang is eveneens vervangen.

De restauratie van de mergelmuur, waarbij gekozen is voor het behoud van zoveel als mogelijk  bestaande bouwdelen en de uiteindelijke kleurbepaling is in overleg met diverse organisaties tot stand gekomen en

levert veel positieve reacties op.

Al met al een mooi projekt , dicht bij huis waar we iedere dag weer van kunnen genieten.