Kruis Heereweg Landgraaf
Kruis Heereweg Landgraaf

En toen bestond het kruis op de Heereweg in Landgraaf uit dertien delen.

Tijdens de jaarwisseling was een van de vuurwerkslachtoffers het gietijzeren kruis aan de Heereweg in Landgraaf. Na een uitgebreide zoektocht vonden we 13 delen van het kruis in de aangrenzende groenvoorziening. De twee handen van de corpus werden echter niet gevonden.

Monumentenwerk Limburg verzorgt al jaren de inspectie en onderhoud van kruisen en kapellen in en voor de gemeente Landgraaf en kreeg opdracht om het gietijzeren kruis te herstellen. Dit is uiteindelijk gelukt inclusief het reproduceren van de twee ontbrekende handen.

Vakwerkboerderij in Cottessen

In het landschap van Cottessen ten zuidoosten van Epen , ligt een van de mooiste vakwerkboerderijen van Limburg. Deze boerderij is in 1999, samen met omliggende landerijen gekocht door stichting Limburgs Landschap.

Deze hebben ons verzocht een gevel van een van de schuren opnieuw te bekleden met hout. Verder zijn een aantal houten delen geschilderd en zijn er een aantal leem reparaties uitgevoerd.

Het is geen straf om in deze omgeving te mogen werken.

Het beeld van de heilige Barbarabeeld van Nieuwenhagen

De heilige Barbara , beschermheilige van de mijnwerkers  staat sinds 1955 in Landgraaf , eerst in het gazon  aan de Irenestraat en daarna op de huidige locatie bij de kerk aan de Rotscherweg, ook hier weer in het plantsoen.

Bij het maaien van het gras in het plantsoen ging het onlangs mis. De klepelmaaier raakte het beeld, waardoor de sokkel en het keramische beeld beschadigd werden. Het restaureren van een keramisch beeld van deze omvang  is niet makkelijk. Monumentenwerk Limburg heeft dan ook de hulp ingeroepen van Maria Stams zelf wonende te Landgraaf en zeer deskundig op het gebied van het maken en restaureren van keramische kunstwerken. De voet is voor 80% opnieuw opgemetseld en gevoegd.

De restauratie van dit beeld is in opdracht van de gemeente Landgraaf uitgevoerd. Monumentenwerk Limburg inspecteert ieder jaar de (onderhouds) toestand van alle kunstwerken in opdracht van de gemeente Landgraaf. Naast deze inspectie voeren we ook indien nodig onderhoudswerkzaamheden uit zodat de kunstwerken hun rol kunnen blijven vervullen als blikvanger in en verfraaien van onze openbare ruimte.

 

Bekijk afbeelding
De Proosdijhoeve Meerssen in een nieuw jasje

De bestuursdienst van de gemeente Meerssen is gevestigd in een van de overgebleven gebouwen van de Proosdij van Meerssen.  De proosdij van Meerssen was een instelling  die vanaf de middeleeuwen tot aan het eind van het ancien régime het bestuur en de rechtspraak uitoefende  over de bezittingen  van de proosdijkerk van Meerssen.

In opdracht van de gemeente Meerssen heeft Monumentenwerk Limburg de mergelmuur mogen restaureren. Een groot deel van de muren zijn opnieuw geschilderd . Verder is de monumentale poort en alle overige houtwerk opnieuw in de verf gezet. De hardstenen dorpel van de hoofdingang is eveneens vervangen.

De restauratie van de mergelmuur, waarbij gekozen is voor het behoud van zoveel als mogelijk  bestaande bouwdelen en de uiteindelijke kleurbepaling is in overleg met diverse organisaties tot stand gekomen en

levert veel positieve reacties op.

Al met al een mooi projekt , dicht bij huis waar we iedere dag weer van kunnen genieten.

Schootsvelden oost Fort Sanderbout Sittard

Van de middeleeuwse aarden omwalling van de stad Sittard is driekwart behouden gebleven. Onderdeel van deze historische plek waren drie bouwwerken die verspreid liggen over de schootsvelden van Fort Sanderbout. Bouwwerken waarvan bij sommige de historie teruggaat tot 1500 nc. De gemeente Sittard-Geleen vond deze bouwwerken van een dusdanig historisch belang dat zij besloten heeft om deze te laten restaureren en in oude luister te herstellen. Veel van deze bouwwerken waren in een slechte staat van onderhoud en diende als laatste als opslag voor de gebruikers van de volkstuinen. Het betreft een poort en twee gebouwen die diverse functies hebben gehad van kruithuis, varkensstal tot lijkenhuis.

De restauratie was zeer ingrijpend maar we zijn tevreden , net als de opdrachtgever over het  bereikte resultaat. Drie bouwelementen vormen nu een toegevoegde waarde in het totaalbeeld van de schootsvelden van Sittard. Met rede door de leden van de ANWB verkozen tot de top 5 van hun favoriete vestingstad in Nederland.

We zijn trots hieraan een bijdrage te hebben mogen leveren en bedanken de gemeente Sittard-Geleen voor het in ons gestelde vertrouwen.

Torenmolen van Gronsveld
De torenmolen van Gronsveld gelegen aan de Rijksweg in de Maastrichtse wijk Vroendaal, is een van de vijf overgebleven torenmolens van Nederland. De molen, die eerder bij het dorp Gronsveld hoorde , behoort tot de top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg  uit 1990.
De eigenaar van de molen heeft Monumentenwerk Limburg gevraagd om een deel van de houten vloer te vervangen. Verder zijn delen van de stenen binnenmuur gerestaureerd. De toegangspoort is weer gangbaar gemaakt door het plaatsen van nieuwe taatsstenen.
Voor ons een groot genoegen en eer om aan deze bijzondere molen te mogen werken.
Twee-eenheid Kasteel Wittem hersteld
Tegenover Kasteel Wittem stond tot voor kort  een kolom die ooit onderdeel uitmaakte van de toegangspoort naar de landerijen van het kasteel.
De ijzeren poort was al jaren geleden door medewerkers van stichting Limburgs Landschap opgeslagen in een loods op Hoog Cruts.
Monumentenwerk Limburg kreeg het verzoek van stichting Limburgs Landschap om beide kolommen te herstellen en de ijzeren poort te restaureren.
Vaak zijn het de kleine dingen die het doen. Het in ere herstellen van de toegangspoort naar de landerijen maakt de eeuwenoude verbinding met het kasteel weer visueel en draagt bij aan het totaalbeeld van dit mooie stukje historisch Limburg.
Monumentale graven van klein tot groot verdienen onze aandacht
Een begraafplaats straalt altijd een bijzondere sfeer uit. Op oude begraafplaatsen heb je vaak het gevoel dat je door de tijd van de betreffende stad of van het betreffende dorp loopt. Namen van overledenen, namen van families in combinatie met grafmonumenten die het verleden op een bijzondere manier samenvatten.
Sommige grafstenen hebben een dusdanige belangrijke betekenis dat zij de status van monument hebben, maar ieder graf heeft voor nabestaanden een belangrijke betekenis.
Verzorging maar ook instandhouding van een grafsteen is belangrijk. Voor wat het laatste betreft kan Monumentenwerk Limburg iets betekenen voor nabestaanden of voor de gemeenten die in veel gevallen eigenaar zijn van monumentale graven. Monumentenwerk Limburg heeft ervaring en deskundigheid en heeft reeds op diverse begraafplaatsen haar kunde laten zien. Van monumentale grafkelders tot eenvoudige graven.
Natuursteen reparatie
Veel monumentale panden zijn opgebouwd uit natuursteen uit de directe omgeving. De meeste bekende is natuurlijk mergel maar ook Kunradersteen en Kyllburger zijn vaak gebruikte bouwmaterialen.
Door de jaren heen ontstaan er beschadigen aan de natuurstenen bouwelementen. Op de foto ziet U een reparatie aan een ingangspoort op Abdij Rolduc. In een aantal gevallen wordt gekozen om het element is zijn geheel te vervangen, vaak wordt de natuursteen gerepareerd. Dit laatste past binnen de definitie van restaureren namelijk het zo veel als mogelijk  behouden van de oorspronkelijke bouwelementen. Het repareren van natuursteen vereist ervaring en vakmanschap.
Onlangs mochten we de complimenten ontvangen van een medewerker van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed voor de gerealiseerde reparatiewerkzaamheden aan natuursteen.
Balkons; de uithangbordjes van monumentale panden
Balkons zijn bij monumentale panden vaak de blikvanger van de voorgevel. Een mooie reling van vaak gesmeed ijzer en kunstzinnige ornamenten als dragers van al dat schoons. Een nadeel heeft een balkon echter , het is blootgesteld aan weer en wind en de combinatie van ijzer en beton wil nog wel eens leiden tot scheuren en soms zelfs tot constructieve problemen.
Op de foto ziet U een van de twee ornamenten die gerestaureerd zijn, verder is het ijzeren hekwerk ter plaatse blank gemaakt , daar waar nodig gelast en weer in de verf gezet. Het balkon aan zich is verstevigd met nieuwe muurankers en na behandeling opnieuw gecementeerd.. Het dek van het balkon is vervangen en waterdicht gemaakt. Als laatste is een en ander in de verf gezet
Het resultaat mag er zijn. Het uithangbordje is in oude glorie hersteld.