Restauratie Stroontmesjien
Restauratie Stroontmesjien

Het is het pronkstuk van de dienst Stadsbeheer gemeente Maastricht, de monumentale faecalienzuiger uit 1875 waarmee men in Maastricht  lange tijd huis aan huis poep werd ingezameld.

Monumentenwerk Limburg kreeg de opdracht om destroontmesjien ingrijpend te restaureren. De gehele machine is daarvoor geheel uit elkaar geweest. Bij deze restauratie is geprobeerd  zo veel als mogelijk originele onderdelen te behouden. Daar waar dit niet mogelijk was is gekozen voor vervanging door authentieke materialen.

Uiteindelijk  staat het mascotte van de dienst stadsreiniging weer voor de ingang van het hoofdkantoor aan de Ankerkade in Maastricht.

 

Reproductie kruisbeelden

Opgedane kennis en vakmanschap van Westrom gaat niet verloren.

Indien U op een of andere manier Kruisbeelden een warm hart toe draagt weet U dat het een moeilijke is om  oude kruisbeelden en corpussen te  restaureren of te vervangen. Steeds vaker wordt gekozen om een afdruk van het beeld te laten maken en het orgineel op een veiligere plek voor wind en weer en vandalen te plaatsen.  Westrom heeft door de jaren heen veel expertise en ervaring opgebouwd in het afgieten en reproduceren van met name kruisbeelden. Uniek is de mal waarmee een bijna levensgrootte  corpus van Jezus gemaakt kan worden. De zo gemaakte corpus is bestand tegen weer en wind en tegen de meeste vormen van vandalisme.

Monumentenwerk Limburg heeft de kennis en kunde van Westrom overgenomen en stelt daarmee deze  specialistische techniek voor de toekomst veilig.

Dus voor al uw vragen met betrekking tot het vervaardigen van een corpus kunt u zich wenden tot  Monumentenwerk Limburg.

Restauratie 10 monumenten gemeente Maastricht

In 2016 gaf de gemeente Maastricht opdracht aan Monumentenwerk Limburg om een klein deel van haar monumentale bezit te restaureren. Het betrof een grote diversiteit aan projekten. Van een houten wegkruis , een Christusbeeld, een schaal tot een historische machine die gebruikt werd bij de stadsreiniging.

Twee projekten willen wij U niet onthouden. U ziet de situatie voor en na de restauratie. De schaal die prominent aanwezig is op de rotonde van het Sterrenplein in Maastricht en het houten wegkruis in de Maastrichtse wijk Oud Caberg. Twee totaal verschillende objecten beiden naar tevredenheid gerestaureerd aldus de heer Peter Nouwen van Monumentenwacht Limburg in zijn proces verbaal na aanleiding van de oplevering.

“ Overigens was ik aangenaam verrast door de kwaliteit van het werk. Eens te meer een bewijs dat het onderhoud aan dergelijk erfgoed bij Monumentenwerk Limburg in goede handen is”

(Peter Nouwen Monumentenwacht Limburg)

Onderhoud monumentale gebouwen

Een monumentaal pand verdient  deskundige aandacht ook wat betreft het klein onderhoud. Want voorkomen is beter en goedkoper dan genezen. Veel kleine , vaak specifieke klussen dienen aangepakt te worden. Maar waar te beginnen?

Monumentenwerk Limburg heeft een breed aanbod aan specifieke kennis op het gebied van onderhoud van uw monument.  In opdracht van de gemeente Maastricht voeren wij onderhoudswerkzaamheden uit aan monumentale panden . Het Theater aan het Vrijthof, de Hoofdwacht op het Vrijthof en  Marres gelegen aan de Capucijnenstraat  in Maastricht zijn hier enkele in het oog springende voorbeelden. Het betreft een breed scala aan werkzaamheden zowel aan de binnen-als buitenkant van deze monumentaal panden.

Bekijk afbeelding
Bekijk afbeelding
Kruizen begraafplaats Slenaken

De Remigius kerk van Slenaken, de aangrenzende begraafplaats en de pastorie  zijn markante herkenningspunten in het pittoreske Slenaken.

Eind 2016 kreeg Monumentenwerk Limburg het verzoek om de 26 gietijzeren kruisen die beeldbepalend zijn voor dit gebied te restaureren.

Roest maar ook de steeds weer aangebrachte verflagen hadden de oorspronkelijke ornamenten van de gietijzeren kruisen aan het zicht van de bezoekers ontnomen. Het bleek noodzakelijk om alle 26 kruisen naar het atelier van Monumentenwerk Limburg te transporteren en daar van alle roest en verflagen te ontdoen. Nieuw in de verf gezet konden de ijzeren engeltjes weer lachen. Midden februari 2017 werden alle kruisen op hun oude plek terug gezet.   

Sint Antoniuskapel Te Slavante Maastricht

Godfried van Bocholtz landscommandeur van Alde Biesen liet de kapel in 1681 bouwen ter nagedachtenis van het op zevenjarige leeftijd overlijden van Isabella Godefrida van Hoensbroeck.

De naam Slavante is afgeleid van de Franciscaner broeders van de Observanten die in 1489 op verzoek van de Luikse Prins-bisschop Jan van Horne een klooster hebben gebouwd in een verlaten mergelgroeve.

In opdracht van de gemeente Maastricht is MonumentenWerk Limburg 1 september 2016 gestart met een ingrijpende restauratie van de oudste kapel van Maastricht. De kapel en de aanwezige ommuring is grotendeels opgebouwd uit mergel. In totaal zijn er 130 bouwelementen (mergel) vervangen, pilasters opnieuw opgemetseld en gestuckt, het leiendak is aangepakt en er is een drainage aangebracht om het vochtprobleem in de kapel op te lossen. De restauratie heeft in totaal 2 maanden geduurd en na aller tevredenheid eind oktober 2016 opgeleverd aan de opdrachtgever.

Mergelmuur Joods Kerkhof Meerssen

De Joodse begraafplaats van Meerssen is gelegen langs de Geul tussen de plaatsen Meerssen en Rothem. De begraafplaats werd in het jaar 1715 in gebruik genomen en is hiermee een van de oudste Joodse begraafplaatsen in Nederland.
De begraafplaats is een Rijksmonument.
Deze begraafplaats wordt omzoomd door een muur van mergelsteen. Mergel is de naam die in Limburg wordt gegeven aan krijtgesteente. Mergel is in Limburg een steensoort die verhoudingsgewijs veel gebruikt werd in de bouw en het monumentaal werk. Het werken met Mergel vereist specifiek vakmanschap en kennis van het materiaal. Daar de kwaliteit en de materiaaleigenschappen per mergelgroeve sterk van elkaar verschillen vereist het werken met mergel specifiek vakmanschap en kennis van het materiaal en toepassing.
Monumentenwerk Limburg heeft in verschillende projecten mogen laten zien over deze kennis te beschikken waaronder deze mergelmuur aan het Joodse kerkhof in Meerssen.

Kalkoven Dikkebuikseweg Wijlre

Een Limburgse kalkoven is een oven waarin kalksteen wordt gebrand waarbij ongebluste kalk ontstaat. Ongebluste  had vele toepassingen . Het meest werd de poederkalk na blussen met water in de bouw gebruikt als bindmiddel in de mortel.
In 2003 zijn er in Zuid-Limburg nog zo’n 19 kalkovens over.
Na de opening van de ENCI groeve liep de vraag in 1927 sterk terug en verdwenen er veel kalkovens. Een deel van de overgebleven kalkovens zijn in opdracht van IKL gerestaureerd als industrieel monument.
Een van deze kalkovens is de kalkoven op de Dikkebuikseweg in Wijlre. Gebouwd van baksteen  gebouwd tegen een helling en gesitueerd in het buitengebied. De kalkoven bezit architectonische waarde

Bakhuis bij Volmolen Epen

De Volmolen in Epen is waarschijnlijk het bekendste gebouw in het Geuldal. De molen was oorspronkelijk  onderdeel van de Vaalser Lakenindustrie maar werd in 1872 omgebouwd tot  graanmolen. En waar graan wordt gemalen daar wordt van het meel  broden en andere broodproducten gemaakt en dat doet men dus in de zogenaamde Bakhuizen.
Ook in Epen staat bij de Volmolen een bakhuis. Wegens brandgevaar werden de meeste bakhuizen vrijstaand van het woonhuis en/of molen gebouwd. Het bouwen van een oven werd vroeger gedaan door gespecialiseerde metselaars (ovenbouwers). Het moge duidelijk zijn dat het restaureren van bakhuizen een zeer bijzonder vakmanschap vraagt.
Monumentenwerk Limburg heeft naast het bakhuis in Epen nog diverse bakhuizen gerestaureerd en kan dus met trots zeggen dat zij een deskundige op dit gebied genoemd mag worden.
Het in stand houden van bakhuizen heeft naast een monumentale waarde ook betekenis voor de geschiedenis van het leven op het platteland  waarin zelfvoorziening , bijvoorbeeld het bakken van brood- een van de bestaansvoorwaarden was. Het gebruik van streekeigen materialen , constructies en detaillering maakt dat een restauratie van een bakoven vakmensen vereist.

Kloostermuur Hoog Cruts

Klooster HoogCruts is een voormalig Klooster in het buurtschap Hoogcruts in de gemeente Eijsden Margraten. Het bij een brand in 1979 zwaar beschadigde  klosster en de bijbehorende boerderij zijn rijksmonumenten. Na ruim 40 jaar verpietering wordt het klosster stap voor stap hersteld.
Monumentenwerk Limburg werkt  als onderaannemer  van Coppes Bouwbedrijf in opdracht van stichting Limburgs Landschap. Monumentenwerk Limburg restaureert en herbouwt deels de oude kloostermuur. Honderd meter kloostermuur  volgens oude metselmethoden opbouwen, herstellen en restaureren. Want kruisverbanden metselen , die kom je vandaag de dag niet meer tegen. Naast de lengte speelt ook de dikte van 42 centimeter een rol, gemetselde funderingen en  een mergelafdekking bovenop.
Harry Degens , directeur Coppes Bouwbedrijf. Aanvankelijk zagen we Monumentenwerk Limburg als concurrent. Maar daar zijn we snel van teruggekomen . Nu al werken we prima samen en durf ik zelfs te stellen dat er meer toekomst voor de betrokkenen partijen in het verschiet ligt.

Rene Gerarts, stichting Limburgs Landschap ; We investeren daar waar we kunnen , waarbij we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen geven. Hoogcruts is als project  heel bijzonder en daar draagt de aanwezigheid van Monumentenwerk Limburg  een belangrijk steentje  aan bij.