Monumentaal schilderwerk
Monumentaal schilderwerk

Wat iedere schilder weet is dat het bij het schilderen hoofzakelijk gaat om de voorbereidende werkzaamheden alvorens tot de definitieve laklaag te komen. U kunt zich denkelijk wel voorstellen dat bij oude houtelementen dit voorbereidende werk veel vakkundigheid en ervaring vereist. Een mooi voorbeeld hiervan is deze deur in een monumentaal pand dat op verzoek van de eigenaar teruggebracht is van een dekkende naar een transparante verflaag. Met name het verwijderen van de oude verflaag in de ornamenten was een monnikenwerk. Het resultaat mag er zijn.

Monumentenwerk Limburg beschikt over een ervaren restauratie schilders ploeg voor dit soort specialistisch werk

Bekijk afbeelding
Keldergewelven voormalig klooster Hoogcruts Noorbeek (Eijsden- Margraten)

Een goed fundament is de basis van …… De gewelven van dit voormalige klooster, dat zijn oorsprong vindt in de jaren rond 1500, deden vroeger onder andere dienst als wasruimte, opslagruimte en stookruimte.

De eigenaar van het gebouw stichting Limburgs Landschap heeft plannen ten aanzien van het toekomstige gebruik van dit nationale monument. De aanpak van de keldergewelven was daarbij noodzakelijk. Monumentenwerk Limburg is verzocht om in nauwe samenwerking met de restauratiearchitect  de keldergewelven te gaan restaureren. Hierbij dient uitgegaan te worden van de werkwijzen die de ambachtslieden in het verleden hebben toegepast. Wat goed is blijft zitten en wat aandacht behoeft dient in dezelfde bouwwijze te worden hersteld. Neusje van de zalm voor de restauratiemetselaars van Monumentenwerk LImburg

Bekijk afbeelding
Auw kirk in Bunde/Meerssen

De gemeente Meerssen die eigenaar is van de Auw Kirk in Bunde en heeft Monumentenwerk Limburg verzocht om een aantal onderhoudswerken aan deze voormalige kerk te verrichten.

Schilderwerk aan het ijzeren hekwerk en aan de aanwezige poorten. Aanwezig houtwerk ( kozijnen en deuren ) was op een aantal plaatsen door houtrot aangetast. Medewerkers van Monumentenwerk Limburg hebben op de werkplaats de deuren gerestaureerd en ter plekke kozijnen en stijlen aangepakt. Na een grondige schilderbeurt ziet alles er weer naar behoren uit.

Op het kerkdak zijn een aantal leien vervangen en is er nieuw lood ( loodvervanger) gelegd. Beschadigingen aan het mergelwerk zijn hersteld.

Al met al een uitgebreide klus waarin meerdere problemen door een bedrijf zijn  opgepakt. Dit is de kracht van Monumentenwerk Limburg en een groot gemak voor de opdrachtgever.

Bekijk afbeelding
Algemene begraafplaats Meerssen

De gemeente Meerssen heeft in eerste instantie Monumentenwerk Limburg gevraagd om een aantal grafmonumenten te restaureren. Losgeraakte Verbindingen van hardsteen werden hersteld en perk borduren werden herlegd. Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden bleek dat de gemeente Meerssen behoefte had aan een quick scan inzake de onderhoudstoestand van alle monumentale grafstenen en grafmonumenten op de algemene begraafplaats. Monumentenwerk Limburg heeft deze inventarisatie uitgevoerd en zal ik overleg met de gemeente Meerssen gaan zoeken naar een onderhouds aanpak voor dit belangrijk cultureel erfgoed.

Monumentaal vakwerkhuis in Terziet/Epen

In het mooie Terziet gelegen tegen de Belgische grens staan veel monumentale vakwerkhuizen. Monumentenwerk Limburg kreeg de opdracht om de zijgevel van een van deze panden te voorzien van een nieuwe gevelbekleding in hout. Er is gekozen voor het gebruik van grof geschaafde Lariks planken. Hemelwaterafvoer en delen van de vakwerk houten constructie alsmede de raamkozijnen werden aangepakt. Het resultaat mag er zijn.

Bekijk afbeelding
Voormalig klooster Exaten; Een scheve toren is voldoende
Het  voormalige kloostercomplex Exaten in Baexem bestaat uit diverse kloostergebouwen en een kloosterkapel. In het verleden is reeds geconstateerd dat er sprake was van verzakking van een deel van het complex. Hiervoor zijn ingrijpende maatregelen genomen. Helaas bleek dat de toen aangebrachte nieuwe funderingspalen voor de toren van het complex de weelde niet konden dragen. Koninklijke Woudenberg heeft de opdracht gekregen om het probleem aan te pakken. Er is voor gekozen om een tijdelijke draagconstructie aan te brengen van metaalprofielen. Het gewicht van de toren rust op deze constructie. Hiermee is het mogelijk om het onderste gedeelte van de toren inclusief de fundering  te slopen en te vervangen. Monumentenwerk Limburg levert in opdracht van Koninklijke Woudenberg een bijdrage aan het slopen, aanbrengen van een nieuwe fundering  en later het opmetselen van het onderste deel van de  toren.  Uiteindelijk gaan we voor een rechte toren in Baexem, Pisa moet het zelf maar weten.
Greswarenfabriek Reuver; een kleine bijdrage aan een enorm project
De Greswarenfabriek ( ja, die van die buizen) is een van de oudste industriële gebouwen in Noord-Limburg en tegelijkertijd de grootste.
Op dit moment is de restauratie van de Greswarenfabriek in volle gang. Stukje bij beetjes komt het ooit vervallen en verlaten pand weer tot leven. Uiteindelijk zal stichting Onderwijs Midden-Limburg haar intrek nemen in deze fantastische locatie.
Een samenwerking van Maasveste Berbenbouw en Koninklijke Woudenberg hebben de restauratie van het karkas op zich genomen. Monumentenwerk Limburg voel zich vereerd dat zij een bijdrage kan leveren aan deze immense restauratie. Een aantal  medewerkers van Monumentenwerk Limburg werken mee aan het restaureren van het oude dakspant.
Een mooi en indrukwekkend restauratieproject in samenwerking en opdracht van twee grote restauratiebedrijven.
Brug in het Proosdijpark te Meerssen
In het Proosdijpark in Meerssen staat een oude brug. Van voorbijgangers kwam ik te weten dat deze is opgebouwd uit de stenen die vrij kwamen bij de sloop van een deel van het Proosdijklooster. Best moeilijk om van dit onderdeel van het mooie park nadere informatie te vinden. Maar goed het staat er en is opgebouwd uit diverse soorten steen, zowel mergel, kunradersteen alsook maaskeien en overige natuursteen.
Deze opvallende verschijning in het park had wat aandacht nodig. Door inwerking van water en groei van zaailingen was de metsel en voegstructuur aangetast. Gelukkig dat de gemeente Meerssen in een vroeg stadium deze zaken heeft geconstateerd. Medewerkers van Monumentenwerk Limburg hebben  weer een stevig en veilig geheel gemaakt van dit opvallend kunstwerk.
Gloriette, na aanrijding, in oude glorie hersteld

In de gemeente Meerssen kiezen veel mensen het rijksmonument, de Gloriette in het Proosdijpark uit als locatie om hun huwelijk in te volstrekken. Deze locatie moet er dan ook tip top uitzien voor deze belangrijke dagen. Een ongeluk zit echter in een kleine hoek en in dit geval in de dode hoek van de bus  van de medewerker van de groenvoorziening. Een deel van het bordes werd geraakt en in zijn geheel ontzet. Monumentenwerk Limburg is door de gemeente Meerssen benaderd om op korte termijn de noodzakelijke reparaties uit te voeren zodat alle voorgenomen huwelijksfeesten konden doorgaan. Specialistisch werk dat na tevredenheid van de opdrachtgever is uitgevoerd.

Monumentale hoeve Oud Caberg Maastricht

Restaureren onderscheid zich van renoveren omdat bij restaureren het uitgangspunt is om datgene wat goed is te behouden en datgene wat vervangen moet worden op een zo authentiek mogelijke manier te doen. Bij dit projekt hebben we in goed overleg met de opdrachtgever gekozen voor het herstel van de poort van de monumentale hoeve. Aangetast hout wordt vervangen, nieuw verbindingen worden op de oorspronkelijke manier herstelt. Uiteindelijk , na het schilderen, is er weer sprake van een authentiek poort behorend bij dit monumentaal pand.

Het bijzondere van deze hoeve is dat een deel van de buitenmuren zijn uitgevoerd in mergel. Bij een eerdere restauratie had men besloten om het mergel op dezelfde wijze te voegen als de bakstenen. Uiteindelijk bleek dat dit niet de juiste keuze was. De cementvoegen worden verwijderd en vervangen door mergelvoegwerk, verder worden een aantal mergelstenen vervangen.