Pand centrum Maastricht krijgt nieuw dak
Pand centrum Maastricht krijgt nieuw dak

Op verzoek van bouwbedrijf Maasveste Berben bouw BV zijn we gestart met de bouw van een nieuwe dakconstructie op een pand gelegen in het centrum van Maastricht.

Brand had de hele dakconstructie vernield van dit monumentale pand.Gezien het feit dat op deze lokatie het niet mogelijk is om een takel dan wel lier te gebruiken is ter plekke een nokbalk van 9 meter geconstrueerd en met vereende krachten ingebracht. Het restauratiewerk in stadscentra heeft zo zijn eigen uitdaging. Ook hier kunnen we onze opdrachtgevers van dienst zijn.

Brouwerij de Ridder, trots van Maastricht

Brouwerij de Ridder, trots van Maastricht, wordt in ere hersteld.

Maastricht heeft een  nieuwe culinaire hotspot aan het water .

Vijftien jaar geleden sloot brouwerij de Ridder , de laatste brouwerij van Maastricht , de deuren. In hetzelfde pand in het stadsdeel Wyck wordt de Maastrichtse biercultuur nieuw leven ingeblazen onder de naam Maastrichter Maltezer.

Monumentenwerk Limburg is door de hoofdaannemer Maasveste Berben bouw bv benaderd om de gevel van de voormalige brouwerij in ere te herstellen.

We zijn trots dat we aan dit stukje Maastrichtse (bier) geschiedenis onze bijdrage mogen leveren

Janssenmolen in Oirsbeek, werken op hoog niveau
De Janssenmolen in Oirsbeek is een beltmolen die in 1877-1878 gebouwd werd en tot in de jaren 40 van de 20e eeuw als windaangedreven korenmolen dienst deed. De molen is een rijksmonument dat in 2011 eigendom werd van de stichting Limburgs Landschap. De molen is weer in gebruik en wordt geregeld opengesteld voor het publiek.
Een echte eyecatcher daar op het hoogste punt van Oirsbeek langs de doorgaande weg.
De eigenaar heeft ons verzocht om de molen opnieuw te schilderen. In mei 2018 zijn we gestart met deze werkzaamheden. Op 20 meter hoogte vanuit een hoogwerker worden de wieken en alle andere houten delen geschilderd en waar nodig wordt rot hout vervangen.
Een klus op niveau.
Restauratie Hoeve Severen te Maastricht
Restauratie Hoeve Severen te Maastricht in onderaanneming bij Smeets bouw
De gebouwen van deze Hoeve gelegen aan de westrand in Amby Maastricht liggen gegroepeerd om een vierkante binnenplaats . Het poortgebouw stamt uit 1647 en is omstreeks 1700 verhoogd met rijke versieringen om het venster en een koepeldak.
In opdracht van de eigenaar , woningstichting Maasvallei is Smeets bouw als hoofdaannemer belast met de totale restauratie van deze hoeve en het  realiseren van 8 appartementen . Een bijzonder detail aan dit projekt is dat deze nieuwe appartementen in de sociale verhuursector aangeboden gaan worden.
Het betreft hier een ingrijpende restauratie waarmee 9 maart 2018 is gestart. Smeets bouw voert al jaren een zeer actief beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit vertaalt zich in de praktijk in de inzet van leerlingen vanuit het MBO onderwijs, en het samenwerken met partners die het maatschappelijk ondernemen ook hoog in het vaandel hebben staan. Smeets bouw is dan ook PSO ( prestatieladder sociaal ondernemen) gecertificeerd. Vanuit deze achtergrond maar ook op verzoek van de opdrachtgever,woningstichting Maasvallei, is de samenwerking met Monumentenwerk Limburg gezocht.
Monumentenwerk Limburg voert als onderaannemer een aantal werkzaamheden uit binnen dit projekt. Het verwijderen van de bestaande kalklagen en voegen op alle gevels ( 700 vierkante meter) en het opnieuw voegen en schilderen/kalken van de gevels is een van de hoofdopdrachten. Verder wordt alle metselwerk binnen en buiten uitgevoerd door medewerkers van Monumentenwerk Limburg. Uiteindelijk zal ook het schilderwerk van poorten, kozijn en e.d door hen worden gedaan.
Monumentenwerk Limburg is trots op deze samenwerking en hoopt aan het einde van dit jaar met alle partijen te kunnen toosten op de oplevering van dit unieke restauratieprojekt.
Bekijk afbeelding
Bekijk afbeelding
Monumentaal woonhuis in Voerendaal
In opdracht van de eigenaren is Monumentenwerk Limburg 2018 gestart met de restauratie van dit Rijksmonument in Voerendaal. Het betreft een woonhuis met verdieping en een zadeldak dat afgesloten is met een omblokte eindgevel gebouwd in het jaar 1781.
Het pand is zoals gebruikelijk in deze streek opgebouwd uit de plaatselijke Kunradersteen( de plint) het tweede gedeelte bestaat uit mergel en na het dak toe gaat dit over in bakstenen ( veldbrand).
Het dak wordt vernieuwd met, zo ver als mogelijk, de oorspronkelijke pannen. De zijmuren worden opnieuw gevoegd met kalkmortelspecie. Verder zullen de aanwezige kozijnen aan de voorzijde worden vervangen en teruggebracht in de oorspronkelijke vormgeving.
Een schitterend projekt waarvoor een groot aantal specifieke vaardigheden wordt gevraagd, die Monumentenwerk Limburg in huis heeft.
Drie kapellen in de gemeente Peel en Maas

Stichting kruisen en kapellen Maasbree, de complimenten en wel voor het feit dat jullie met zo veel enthousiasme en daadkracht jullie inzetten voor het behoud van jullie religieus erfgoed in de gemeente Peel en Maas.

De Mariakapel  ’T Rooth in Maasbree, de kapel Hei in Baarlo en de Mariakapel Langhout in Langhout zijn door de inzet van enthousiaste vrijwilligers van de stichting kruisen en kapellen Maasbree gerestaureerd kunnen worden door Monumentenwerk Limburg. Mooie kapellen die een belangrijke sociale functie vervullen in de dorpsgemeenschap van deze gemeente.

Een veelvoud van werkzaamheden waren noodzakelijk om deze kapellen weer de oude grandeur te geven die ze hadden. Het metsel en voegwerk diende aandacht te hebben. De schitterende deur van kapel Hei is volledig gerestaureerd. Ook aan de binnenkant van de kapel is veel werk verzet. Het stukwerk vanhet plafond en de wanden is grondig aangepakt.  Het schilderwerk zorgt voor de uiteindelijke afwerking.

We zijn trots op het resultaat en met ons de stichting kruisen en kapellen Maasbree.

Smalspoortunnel gemeente Venlo

Het gebied tussen Venlo en Tegelen was rond 1900 een belangrijk concentratiegebied voor de kleiwarenindustrie, die hier voornamelijk dakpannen fabriceerde. Voor het vervoer van de klei ontstond vanaf circa 1900 een netwerk van smalspoorlijnen, bestaande uit paden met rails , viaducten en tunnels.

De gemeente Venlo heeft Monumentenwerk Limburg benaderd om de smalspoortunnel  Egypte  weer toegankelijk te maken. Hiervoor was het noodzakelijk om de tunnel weer toegankelijk te maken en te voorzien van een damwand. In een latere fase zullen restauratiewerkzaamheden aan de tunnel plaats vinden zodat uiteindelijk dit Rijksmonument weer in oude glorie hersteld is.

De drie-eenheid hersteld

Van de stichting Kruisen en kapellen in Mill kreeg Monumentenwerk Limburg het verzoek de huidige Jezus corpus te vervangen. Een klus van formaat want de nieuwe corpus moest minimaal het formaat hebben dat past bij de overige twee beelden. Het werd uiteindelijk een corpus van 1,75 meter met een gewicht van bijna 80 kilo, gegoten in een 3 componenten hars, bestand tegen wind en weer.
De drie-eenheid is weer hersteld in Mill

Plaats van gebed en bezinning

De paters van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën hebben Monumentenwerk Limburg verzocht hun Kapel en de Lourdesgrot gelegen in Cadier en Keer te restaureren. Dit is een ingrijpende klus geweest. Het hele dakvan de kapel moest worden vervangen en is in oude glorie ( met leibedekking) hersteld. De binnenkant van de kapel moest grondig aangepakt worden.Veel specialistisch detailwerk in de Lourdesgrot. Alle betrokkenen zijn het eens; het resultaat mag er zijn. Een fantastische klus op een schitterende plek.

Kunradersteen een bijzonder Limburgs product

Kunradersteen wordt zoals de naam al zegt gewonnen in Kunrade in de gemeente Voerendaal. In het begin van de vorige eeuw werd Kunradersteen  in Zuid Limburg gebruikt als bouwsteen in de huizenbouw en in de religieuze monumenten. De vraag naar Kunradersteen is weer groot  vanwege noodzakelijke  restauratiewerkzaamheden.

Monumentenwerk Limburg werkt nauw samen met de uitbaters/eigenaren van de Kunradersteen groeve en kunnen vanuit deze samenwerking uw Kunradersteen professioneel restaureren.